Meldkamerdiensten / alarmopvolging

Uiteraard stellen wij hierbij hoge eisen aan de kwaliteit van de meldkamer. Zo werken wij uitsluitend met meldkamers die door het Ministerie van Justitie zijn goedgekeurd.

Snel en efficiënt
De beveiligingssystemen van zowel particulieren als bedrijven worden aangesloten op de meldkamers. Vooraf spreken wij met u af welke actie van de meldkamer volgt op een melding. Denk hierbij aan het waarschuwen van buren, andere sleutelhouders of het inschakelen van een bewakingsbedrijf of overheidsinstantie.

Als er onraad of een calamiteit is, zien medewerkers van de meldkamer dit direct op hun beeldscherm. Zij reageren hier onmiddellijk op. Dankzij deze alertheid kan snel en adequaat worden opgetreden.

Security view
Security view bewaakt uw object(en) door middel van videocamera's. De camerabeelden komen binnen in de meldkamer. Deze camerabeelden worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal bij bijvoorbeeld een inbraak of een overval. Security view ondersteunt de manbewaking. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de kosten.
 

Praktische info

Meldkamerdiensten / alarmopvolging
Wij helpen u graag met een advies op maat.
1 laat uw telefoonnummer of emailadres achter zodat wij contact met u op kunnen nemen

2